Mühasibat xidməti

Mühasibat

 • Mühasibat uçotunun aparılması, mühasibat (maliyyə) hesabatlarının formalaşdırılması (Fiziki və hüquqi şəxslərin fəaliyyətinin tam mühasibat müşayiəti)
 • Rüblük və illik hesabatların müvafiq nəzarətedici orqanlara (Vergilər Nazirliyi, Dövlət Sosial Müdafiəsi Fondu, Statistika İdarəsi, Məşğulluq İdarəsi) təqdim edilməsi
 • “Sıfır” hesabatlarının verilməsi
 • Mühasibat uçotunun qurulması və/və ya bərpa edilməsi (mühasibat uçotunun aparılması üzrə konsultasiyalar)
 • Müəssisənin əsas vasitələrinin inventarizasiyası
 • Debitor və kreditor borcunun analizi və inventarizasiyası
 • Uçot siyasətinin işlənilməsi və optimallaşdırılması (müəssisənin hesabat siyasətinin hazırlanması və ilkin hesabat sənədlərinin tərtibi)
 • Müəssisənin kadrlar uçotunun aparılması
 • Mühasibat uçotunun 1C 8.3 proqram paketinin (azəri, rus və ingilis dilli interfeyslə qanunvericiliyə tam uyğunlaşdırılmış yeni konfiqurasiyalı variantda) quraşdırılması və proqramla işləmənin ətraflı öyrədilməsi wazamba bonuscode
 • Uçot siyasətinin işlənib hazırlanması
 • Əmək haqqı və əmək haqqı üzrə icbari ödənişlərin hesablanması
 • Debitor və kreditorlarla üzləşmə aktlarının tərtibi
 • Kiçik sahibkarlıq subyektlərində mühasibat uçotunun aparılması və s
 • Vergi qoyma və vergi planlaşdırılması
 • Vergi yoxlamaları zamanı təşkilatın maraqlarının təmsil olunması, vergi yoxlaması aktlarına etirazların hazırlanması