Audit Xidmətinin Təşkili

Audit Xidmətinin Təşkili

Audit işi formallıqdan daha çox sizin biznesinizin qorunması üçün ehtiyac və uğur qazanmağınıza həvəsləndirmə yolunda vacib amildir. Erkən xəbərdarlıq, açıq ünsiyyət və məsələlərin praqmatik həlli bizim yanaşmamızın başlıca xüsusiyyətidir.

Biz yalnız auditor kimi yox, həmçinin müştəri xidməti tərəfdaşı olaraq keyfiyyətin çatdrılmasına səy göstəririk. Audit keyfiyyəti və mükəmməl müştəri xidmətləri prinsipləri birlikdə irəliləyir. Bu missiya audit şöbəsində olan bütün insanlara təlqin edilir və korporativ mədəniyyətimizin əsasını təşkil edir.

İllik dövr boyunca cari ilin müvafiq maliyyə hesabatları və müvafiq qanunvericilik və texniki dəyişikliklərlə, eləcə də şirkətinizin imkanlarının maksimal həddə çatdırılması üzrə uyğun anlayışlarla sizi təmin edərək, “HB Consulting” biznes əməliyyatlarınızın genişləndirilməsinə xidmət edir və 2013-ildən bəri Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının ilin nəticələri üzrə auditorların (auditor təşkilatları-nın) reytinqinin müəyyənləşdirilməsi barədə (REYTİNQ CƏDVƏLİ)-nə əsasən həmişə öndə olan auditorları Audit xidmətinə cəlb edirik.


Audit Prosesi

Biz, şirkətin mühasibat proseduralarının və risklərin idarə olunması səviyyəsini müəyyən etmək üçün aşkar edilmiş hər hansı əhəmiyyətli biznes risklərinə əsaslanaraq, kritik prosesləri təhlil edəcək və daxili nəzarət sistemini yoxlayacağıq. Bununla da, müəyyən edilmiş əsas prosesləri nəzərə alaraq audit zamanı aşağıdakıları nümayiş etdirəcəyik:

  • Riskli sahələrin, təşkilatın kritik əməliyyatlarının müəyyənləşdirilməsi
  • Strukturun təhlili və daxili nizamnamələrə uyğun olaraq şöbədə iş səlahiyyətlərinin bölünməsi
  • İşçilər və şöbə menecerləri ilə müsahibələr, kritik proseslərin və əməliyyatların sənədləşdirilməsi və nəzarət mexanizmlərinin müəyyən edilməsi: spesifik risk nəzarəti, dərin nəzarət və monitorinq nəzarəti, əsas məlumat və sənədlərin dövriyyəsi
  • Yuxarıdakı nəzarət mexanizmlərinin səmərəliliyini və etibarlılığını müəyyən etmək üçün onların yoxlanılması
  • Qeyri sistematik riskin müəyyənləşdirilməsi və əlavə audit proseduralarının zəruriliyi
  • Daxili nəzarət sistemi və risklərin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi üçün tövsiyələr
  • Audit zamanı, yarana biləcək potensial problemlərin həll olunmasına kifayət qədər vaxt təmin etmək üçün, sizi istənilən əhəmiyyətli məsələlərlə bağlı dərhal məlumatlandıracağıq. Əgər daxili nəzarət sistemində hər hansı əhəmiyyətli çatışmazlıqlar, şübhəli əməliyyatlar və ya səhvlər aşkara çıxarsa, bu məsələlərlə bağlı təşkilatınızın rəhbərliyinə dərhal məlumat veriləcək.

Əsas xidmətlərimiz

Maliyyə hesabatları

Maliyyə hesabatlarının auditi və Maliyyə hesabatlarının nəzərdən keçirilməsi.

Audit

Xüsusi təyinatlı audit.

Tapşırıq

Razılaşdırılmış prosedurların yerinə yetirilməsi üzrə tapşırıqların verilməsi.

Tərtibetmə

Maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi.

Təftiş

İnformasiya sistemləri və nəzarət sisteminin təftişi.

Ekspertizya və tədqiqat

Məhkəmə-mühasibat ekspertizyası və tədqiqatları.